services3.jpg
SPPUOZE

Energia z otoczenia

Pompy ciepła

Energia z Otoczenia

Wśród użytkowników coraz większym zainteresowaniem cieszą się pompy ciepła. Wykorzystują one niskotemperaturową energię otoczenia, czyli ciepło zakumulowanie w gruncie, wodzie czy powietrzu, do wytwarzania ciepła na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej czy systemu ogrzewania.
W połączeniu z instalacją fotowoltaiczną są niskoemisyjnym źródłem ciepła.

 Pompy ciepła wykorzystują tzw. dolne źródło ciepła, czyli ciepło gruntu, powietrza lub wody do wygenerowania ciepła w górnym źródle ciepła, czyli np. instalacji c.w.u. w budynkach, dzięki czemu uzyskuje się efekt nagrzewania oraz chłodzenia.

Pompy ciepła dzielą się głównie ze względu na sposób pozyskania ciepła z dolnego źródła. Wyróżniamy pompy ciepła typu powietrze/woda, w których ciepło pobierane jest z  powietrza atmosferycznego oraz pompy ciepła typu woda/woda oraz solanka/woda, których dolnym źródłem ciepła jest grunt czy wody powierzchniowe.