services3.jpg
SPPUOZE

Energia Wiatru

Energia z Wiatru

Energia Wiatru

Ruch powietrza spowodowany różnicą temperatury i ciśnienie, a także działaniem siły Corolisa nazywany jest wiatrem. Energia wiatru to energia kinetyczna poruszających się mas powietrza. Dzięki specjalnym urządzeniom, czyli turbinom wiatrowym, możemy przekształcić tą energię w energię elektryczną. Wiatraki  większości z nas kojarzą się z krajobrazami Holandii czy pojedynczymi wiatrakami młyńskimi w Polsce, natomiast coraz częściej na mapie Polski możemy dostrzec turbiny wiatrowe wytwarzające prąd.

Ilość wyprodukowanego prądu zależy od rodzaju i dostępności wiatru. Wraz ze wzrostem wysokości rośnie prędkość i moc wiatru, dlatego turbiny są montowane na wysokich masztach lub w przypadku małych przydomowych elektrowni na dachach budynków. Pod względem budowy wyróżnia się dwie główne grupy: turbiny wiatrowe o poziomej osi obrotu oraz turbiny wiatrowe o pionowej osi obrotu.