services3.jpg
SPPUOZE

Energia Słoneczna

Energia ze słońca

Energia Słoneczna

Energia słoneczna jest najpopularniejszym odnawialnym źródłem energii. Słońce daje nam możliwość pozyskania zarówno energii cieplnej jak i energii elektrycznej, natomiast rola energii promieniowania słonecznego jest znacznie większa.

Energia słoneczna jak sama nazwa wskazuje pochodzi od Słońca i dociera do nas poprzez promieniowanie słoneczne.  Promieniowanie słoneczne to równomierny strumień energii wysyłany przez Słońce. Do ziemi dociera tylko część tego promieniowania, gdyż w atmosferze zostaje ono osłabione w wyniku rozproszenia odbicia i absorpcji na cząsteczkach gazów i płynów.

Obecnie energia słoneczna jest wykorzystywana głównie przez kolektory słoneczne oraz panele fotowoltaiczne.  Kolektory słoneczne pozwalają przemienić energię promieniowania słonecznego
w energię cieplną, która wykorzystywana jest w szczególności do ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Panele fotowoltaiczne zamieniają energię słoneczną na prąd elektryczny, który możemy wykorzystać do zasilenia urządzeń elektrycznych lub ogrzewania budynków.