services3.jpg
SPPUOZE

Co robimy

Co robimy

.Cele i Zadania Stowarzyszenia
Cele i Zadania Stowarzyszenia

Działanie Stowarzyszenia Polskich Producentów Urządzeń OZE jest ukierunkowane na realizację zapisów statutowych w tym m. innymi: na współpracę z organizacjami o zbliżonych celach działania. Współpracę z jednostkami naukowymi i  instytutami w celu pozyskania opracowań na temat słuszności zastosowania biomasy w ogrzewnictwie indywidualnym. Branie czynnego udziału w konsultacjach na poziomie rządowym i samorządowym przy wypracowaniu nowych jak i zmianie istniejących przepisów dotyczących kotłów i paliw biomasowych

Szanowni Państwo, żeby nasze działania mogły być jak najbardziej skuteczne zwracamy się z prośbą o jak najliczniejsze włączenie się do współpracy. Prosimy również o potraktowanie udziału w Stowarzyszeniu ponad swoimi partykularnymi interesami, w imię interesu całej naszej branży. Jesteśmy wszyscy dla siebie konkurencją na rynku, tak musi być. Konkurencja jest i będzie zawsze i jest potrzebna, gdyż mobilizuje do rozwoju, jednak są sprawy które powinny łączyć ponad podziałami. Jesteśmy przekonani że tylko wspólnie jesteśmy w stanie zatrzymać niekorzystne dla naszej branży tendencje, a w kolejnych działaniach doprowadzić do jej rozwoju.                                                                                                                            

W grupie tkwi siła!.

Copyrights by SPPUOZE