Konferencja naukowa pn. Innowacje w odnawialnych źródłach energii
SPPUOZE

Aktualności

Wpis z dnia: 28 marca 2022

Konferencja naukowa pn. Innowacje w odnawialnych źródłach energii

Konferencja naukowa

pn. Innowacje w odnawialnych źródłach energii

9-10 czerwca 2022 r.

Aula Rady Wydziału IMiR pawilonu B2 w sali 110 Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Hybrydowa konferencja „Innowacje w odnawialnych źródłach energii” jest przestrzenią do dialogu w związku z innowacyjnymi przeobrażeniami dotyczącymi przejścia od energetyki konwencjonalnej w stronę nowych technologii i energii odnawialnej.

Odpowiada ona na potrzebę dyskusji w związku z dynamicznymi zmianami zachodzącymi w obszarze odnawialnych źródeł energii.

Tematyka odnawialnych źródeł energii jest szczególnie istotna dla rozwoju gospodarczego Polski. Przepisy unijne obligują każde państwo członkowskie do realizacji wyznaczonych celów w zakresie OZE, promując wydajność i oszczędność energetyczną. Zasady kształtowania polityki energetycznej Polski oraz organy właściwe w sprawach gospodarki energii powinny współgrać z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań z nauki do praktyki.

Dzięki tej konferencji uczestnikom przekazana zostanie potrzebna wiedza i doświadczenie w zakresie technicznych i technologicznych rozwiązań możliwych do wdrożenia innowacji w OZE w firmach, będących eksploatatorami urządzeń, instalatorami oraz konsumentami (instytucjonalnymi lub indywidualnymi).

Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem przez: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej, Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, Wydział Zarządzania i Organizacji Politechniki Śląskiej, Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki. Organizatorzy są aktualnie na etapie pozyskiwania honorowego patronatu Ministra Klimatu i Środowiska oraz Marszałka Województwa Małopolskiego.

Konferencja finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Zapraszamy na stronę Konferencji  www.innowacjeoze.com

Rejestracja dla uczestników: www.innowacjeoze.com/zarejestruj-sie-na-konferencje/