Polska osiągnęła cel OZE na 2020 dzięki poprawie statystyki
SPPUOZE

Aktualności

Wpis z dnia: 20 grudnia 2021

Polska osiągnęła cel OZE na 2020 dzięki poprawie statystyki

Główny Urząd Statystyczny zmienił sposób liczenia udziału odnawialnych źródeł energii. Dzięki doliczeniu się znacznie większego wykorzystania drewna w domowych kotłach, kominkach i kuchniach udział OZE w 2020 roku przekroczył 16%. Tym samym Polska, według nowych statystyk, zrealizowała obowiązkowy unijny cel i uniknie kar. Eurostat chce jednak jeszcze zweryfikować polskie dane.

W 2020 roku wskaźnik udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto wzrósł w skali roku o 0,76 punktu procentowego do 16,13 proc. – podał GUS w informacjach sygnalnych.  To duży skok, ponieważ w ubiegłym roku dane pokazywały, że udział OZE  nieznacznie przekroczył w Polsce 12 proc.

Są to dane z trzech sektorów: elektroenergetyki, ciepłownictwa i transportu. Wydawało się, że Polska nie ma szans an spełnienie unijnego obowiązkowego celu, wynoszącego w przypadku naszego kraju 15 proc. Ostatecznie stało się inaczej. GUS skorygował dane i udział OZE za ostatnie trzy lata (2018, 2019 i 2020)  inaczej niż poprzednio licząc przede wszystkim udział OZE wykorzystywanego na cele ogrzewania. Eurostat teraz te dane weryfikuje.

Korektą we wskazanych latach objęto trzy pozycje bilansowe dotyczące biopaliw stałych, tj.: pozyskanie, zużycie krajowe oraz zużycie finalne w gospodarstwach domowych, a umożliwiły to dodatkowe źródła danych m. in. nt. pozyskania drewna, w tym drewna opałowego w 2020 r. i pozyskania drewna (grubizny) z zadrzewień w 2020 r. oraz informacje pochodzące z programów „Mój Prąd” oraz „Czyste Powietrze”. Wszystkie wskazane powyżej źródła danych umożliwiły potwierdzenie wyników badania ankietowego o zużyciu paliw i energii w gospodarstwach domowych przeprowadzonego w 2018 roku i na wykorzystanie ich w opracowywanych bilansach – poinformował portal WysokieNapiecie GUS….

Więcej na https://wysokienapiecie.pl/43415-polska-osiagnela-cel-oze-na-2020-dzieki-poprawie-statystyki/