Certyfikowany instalator
SPPUOZE

Aktualności

Wpis z dnia: 18 maja 2021

Certyfikowany instalator

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technika Innowacycjnych
EMAG uzyskał od Urzędu Dozoru Technicznego akredytację do
prowadzenia szkoleń podstawowych i przypominających w zakresie
kotłów i pieców na biomasę.

Certyfikowany instalator kotłów C.O. I pieców na biomasę

Kurs przeznaczony jest dla osób rozpoczynających pracę
w charakterze instalatora kotłów centralnego ogrzewania oraz
pieców na biomasę jak również dla tych, którzy chcą ugruntować
swoją wiedzę w tym zakresie oraz osób interesujących się tematyką wykorzystania
odnawialnych źródeł energii w postaci biomasy i pragnących zdobyć wiedzę oraz umiejętności
niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie instalatora.

Kurs realizowany jest w ciągu 2 dni po 8 godzin dydaktycznych, w dwóch blokach: wykłady
i ćwiczenia praktyczne.

Tematyka szkolenia/kursu obejmuje następujące zagadnienia:
• Wiedza ogólna z zakresu możliwości stosowania kotłów na biomasę na podstawie
dokumentów i przepisów prawnych
• Proces spalania paliw z biomasy (techniki i technologie)
• Sposoby montażu kotłów na biomasę oraz magazynów opału
• Instalacja kotłów na biomasę i systemy kominowe
• Czynności związane z modernizacją i utrzymaniem kotłów i pieców na biomasę

Kurs w drugim dniu kończy się krótkim testem zawierającym pytania sprawdzające. Po
ogłoszeniu wyników testu uczestnicy otrzymują imienne zaświadczenie potwierdzające
ukończenie kursu, zgodnego programem zatwierdzonym przez jednostkę certyfikującą UDT.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w kursie po szczegółowe informacje odsyłamy na
stronę internetową: www.ibemag.pl/pl/oferta/szkolenia.