Kompedium Wiedzy
SPPUOZE

Aktualności

Wpis z dnia: 4 lutego 2021

Kompedium Wiedzy

Praca zbiorowa pod red. Tomasza Mirowskiego
Wykonana dla Polskiego Stowarzyszenia Polskich Producentów Urządzeń
OZE (SPPUOZE) jest częścią umowy nr 57(C-2)20 PZRGSiE wykonanej przez
IGSMiE PAN dla SPPUOZE pt. Raport o stanie rozwoju rynku biomasy w Polsce
w kontekście realizacji krajowych celów redukcji emisji CO2,
wykorzystania źródeł energii odnawialnej, wymiany kotłów pozaklasowych
i redukcji niskiej emisji

Dokument stanowi kompendium wiedzy i informacji dotyczących wykorzystania paliw z biomasy do celów grzewczych w kontekście polityki klimatyczno-energetycznej UE i Polski.

W celu głębszego zrozumienia zasadności wykorzystania biomasy i nowoczesnych urządzeń grzewczych na biomasę w postaci kotłów, kominków i piecyków w walce z ubóstwem energetycznym, zanieczyszczeniem powietrza i zmianami klimatu, przywołano politykę UE w tym obszarze tematycznym. Odniesiono się także do strategii wykorzystania bioenergii
w całej Unii Europejskiej w perspektywie do 2050 roku.

Kompendium wiedzy na temat biomasy i kotłów zawiera wybrane zagadnienia, które w obecnych czasach są istotne dla branży producentów urządzeń na paliwa z biomasy oraz producentów tych paliw.