Urządzenia OZE zasilane biomasą w walce o czyste powietrze
SPPUOZE

Aktualności

Wpis z dnia: 30 października 2020

Urządzenia OZE zasilane biomasą w walce o czyste powietrze

Na spotkaniu z przedstawicielami NFOŚiGW zainicjowane przez nasze stowarzyszenie przedstawiono prezentację w prowadzającą w tematykę dyskusji: „Urządzenia OZE zasilane biomasą w walce o czyste powietrze”. Przekazano wyniki badań i analiz, które wskazują kierunki wykorzystania urządzeń na biomasę w polityce UE-28 do 2050 r. w związku z dekarbonizacją sektora ogrzewnictwa indywidualnego i rosnące znaczenie pelletu drzewnego (ogólnie biomasy) w tym procesie transformacji energetycznej. Przedstawiciele NFOŚiGW spotkania podziękowali za zaprezentowany materiał merytoryczny, który posłuży im do prac nad szeregiem programów wsparcia w obszarze wymiany starych kotłów na urządzenia OZE. W dyskusji, odnosząc się do zapisów programu Czyste Powietrze w obowiązującej wersji, przedstawiciele SPPUOZE wskazali na ewidentnie uprzywilejowaną pozycję kotłów gazowych względem czystych źródeł odnawialnych – kotłów na pellet. Wynika ona z braku możliwości uzyskania dofinansowania instalacji OZE – kotła na pellet w przypadku gdy wnioskodawca posiada przyłącze gazowe (str. 14 regulaminu Programu Czyste Powietrze w wersji 2.0).