Spotkanie z Prezesem Tomaszem Chróstnym
SPPUOZE

Aktualności

Wpis z dnia: 5 sierpnia 2020

Spotkanie z Prezesem Tomaszem Chróstnym

04.08.2020 r. w siedzibie UOKIKw Warszawie, przy udziale Pana Premiera Jarosława Gowina, odbyło się spotkanie z Prezesem Tomaszem Chróstnym.

Na spotkaniu poruszono wszystkie tematy które były przedmiotem dyskusji na ostatnim naszym spotkaniu w Kielcach, w tym oczywiście sposób i zakres prowadzenia kontroli przez Inspekcję Handlową oraz powtórne badanie kotłów. Ustaliliśmy że SPPUOZE  prześle do UOKIK swoje propozycje  w celu  wypracowania modelowego przebiegu i zakresu kontroli prowadzonej przez Inspekcję Handlową.

Podjęliśmy też temat potrzeby skuteczniejszej działalności UOKIK w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji w ramach tzw. szarej strefy, prowadzonej przez producentów działających nielegalnie (brak zgłoszonej działalności gospodarczej, brak certyfikatów itd). Prezes UOKIK przyjął nasze propozycje i w celu poprawy  efektywności ścigania szarej strefy będzie się starał nawiązać szerszą współpracę w tym zakresie z organami ścigania.